Ispitivanje antioksidativne aktivnosti dr Wolfin Antiox seruma
/
/
Ispitivanje antioksidativne aktivnosti dr Wolfin Antiox seruma

Ispitivanje antioksidativne aktivnosti dr Wolfin Antiox seruma

1. Uvod

Kao najveći ljudski organ, koža je konstantno izložena štetnim uticajima spoljašnje sredine poput ultraljubičastog zračenja, duvanskog dima, različitih bakterija i virusa, toksičnih hemikalija, ili nekih jona i metala koji su odgovorni za nastajanje slobodnih radikala. U svim živim ćelijama, pa i ćelijama kože, neprestano se odvijaju mnoge metaboličke reakcije koje su praćene oksidacijom nutrijenata pri čemu se kiseonik redukuje do molekula vode.

Nepotpunom redukcijom kiseonika dolazi do formiranja reaktivnih kiseoničnih vrsta (ROS- engl. Reactive Oxygen Species). ROS se uglavnom klasifikuju kao slobodni radikali kao što su superoksidni anjon O2•−, hidroksilni radikal OH, hidroperoksidni radikal  OOH i drugi, ali mogu biti i neutralni, ali veoma reaktivni, molekuli kao što su 1O2 kiseonik ili vodonik peroksid H2O2. Nastajanje slobodnih radikala je neizbežno, ali u zdravom organizmu između njihovog nastajanja i neutralizacije postoji ravnoteža.

Ukoliko se ova ravnoteža naruši i proizvodi velika količina slobodnih radikala i reaktivnih molekula organizam dolazi u stanje okisadativnog stresa koje je glavni uzročnik mnogih degenerativnih bolesti pa i samog procesa starenja kože [1]. Koža poseduje sopstveni antioksidativni odbrambeni mehanizam i ukoliko količina nastalih radikala premaši njen kapacitet dolazi do promena u ćelijskoj homeostazi koje imaju uticaj kako na spoljašnji deo  kože – stratum corneum, tako i na njegove unutrašnje ″žive″ slojeve – epidermis i dermis.  

Jedan od negativnih uticaja prisustva slobodnih radikla jeste peroksidacija lipida i fosfolipida koji su gradivni element kože. Ovako nastali peroksidi i proizvodi njihovog raspadanja oštećuju različite proteine kože i dovode do degradacije kolagena tipa II i III i elastina, ili narušavaju tečno-kristalnu lipidnu strukturu što za posledicu ima poremećaj funkcije epidermalne barijere i konstantni porast transepidermalnog gubitka vode (TEWL – engl.  Trans Epidermal Water Loss). Dehidratacija stratum corneum-a dovodi do dehidratacije i dubljih slojeva kože i povećanje njene osetljivosti na iritante, alergene i ubrzavanje procesa starenja kože. Kao što se može zaključiti brojni štetni procesi su aktivirani, ne samo u koži već i čitavom organizmu, prekomernim nagomilavanjem reaktivnih kiseoničnih vrsta.

Kao što je rečeno, da bi se suprotstavila štetnom uticaju slobodnih radikala i reaktivnih molekula koža poseduje sopstveni, efikasan, odbrambeni mehanizmam – antioksidativni sistem odbrane, koji povećava njenu fizičku stabilnost i neutrališe uticaj oksidativnog stresa. Ovaj antioksidativni sistem čine različiti enzimi i jedinjenja male molekulske mase tzv. antioksidanti [1].  

Rasvetljavanje mehanizma odbrane kože značajno je uticalo na razvoj kozmetičke industrije. Antioksidativne supstance prirodno prisutne u strukturi kože, uključujući antioksidante male molekulske mase, a visokog kapaciteta da inhibiraju ili smanje brzinu reakcija slobodnih radikala našle su veliku primenu u savremenoj kozmetologiji i u poslednjoj deceniji se smatraju najefikasnijim funkcionalnim sastojcima za borbu protiv oksidativnog stresa [2].  

Za postizanje što boljeg efekta u kozmetičkim proizvodima koristi se više različitih molekula koji svojim združenim efektom pomažu koži da održi balans i na taj način smanje broj štetnih procesa koji dovode do starenja kože.

U sastav prirodnog dr Wolfin ANTIOX SERUM-a ulaze ulja sa visokim, naučno potvrđenim, antioksidativnim učinkom poput ulja koštica grožđa, malina i brusnice, zatim mali molekuli bisabolol i tokoferol acetat, kao i ulja lešnika, kukui ploda i etarska ulja mandarine i bosiljka.

Ulje semenki grožđa poseduje izrazito antioksidativno svojstvo, a poznato je i da balansira lučenje sebuma kože pa je veoma korisno za stresiranu i oštećenu kožu. Ulje sadrži 153-260 mg/kg α-tokoferola dok su drugi tokoferoli zastupljeni u manjoj koncentraciji: β-tokoferol 0,98 mg/kg, γ-tokoferol 22.2 mg/kg i δ-tokoferol 0,92 mg/kg. Ovaj dragoceni proizvod obiluje i masnim kiselinama, naročito esencijalnom linoleinskom, koja sprečava gubitak vode i reguliše lučenje masnoće.

Ulje od koštica grožđa bogato je manje poznatim, ali izuzetno moćnim antioksidantima proantocijanidima. Opsežna istraživanja su pokazala da proantocijanidini predstavljaju jedan od najmoćnijih antioksidanata današnjice. Ovaj kompleks je mešavina nekoliko vrsta antioksidanata koji efikasno funkcionišu u različitim delovima tela i pokazano je da su 20 puta jači od vitamina C i 50 puta delotvorniji od vitamina E, a upravo ovi „hvatači“ slobodnih radikala čuvaju kožu od starenja [3].

Ulje semenki maline je hranjivo i bogato masnim kiselinama. Sadrži veliku količinu vitamina E, (>2000mg/kg), od čega u potpunosti dominira γ-tokoferol. Neke naučne studije pokazale su da, upravo zahvaljujući γ-tokoferolu, ulje maline poseduje i  sposobnost apsorpcije UV zraka što ga čini više nego poželjnim u proizvodima za aktivnu dnevnu negu. Osim što je biljno ulje sa najvišom količinom vitamina E, sadrži i velike količine linolne i α-linolenske kiseline [4].

Da bi se postigla adekvatna antioksidativna zaštita u preparatu se mora nalaziti mnoštvo različitih nutrijenata, pa dr Wolfin ANTIOX serum sadrži i ulje semenki brusnice. Kako je ovo ulje rekorder u sadržaju esencijalnih, nezasićenih masnih kiselina njegovim dodatkom se proizvod jako obogaćuje. Statistički ima najpovoljniji odnos ω-6/ω-3 masnih kiselina, a sadržaj od preko 85% esencijalnih polinezasićenih masnih kiselina čini ga rekorderom, ne samo među uljima semenki već i među drugim biljnim uljima. Određena količina prisutnih γ-tokotrienola ima sinergistički efekat sa antioksidantima ulja semenki maline što opravdava njegovu upotrebu za aktivnu negu kože izložene štetnim uticajima spoljašnje sredine [5-8].

Još jedan čarobni molekul male molekulske mase koji ulazi u sastav dr Wolfin ANTIOX SERUM-a je prirodni bisabolol. Bisabolol je jedinjenje odgovorno za, od davnina poznatu, lekovitost kamilice. Veliki broj naučnih studija dokazao je izuzetnu korist njegove upotrebe naročito u proizvodima za negu tela kao što su kreme, losioni, tretman protiv starenja, krema za oči i dr.  

Neke od super moć koje ovaj sastojak poseduje, a važne su u kozmetici, su da: deluje kao anti-iritant, štiti kožu od svakodnevnih oštećenja, stimuliše i unapređuje proces isceljenja kože, poboljšava izgled oštećene kože vlaženjem i pomaže pri obnavljanju gipkosti, sprečava znakove starenja sa antioksidativnim pogodnostima i ublažava opekotine od sunca. Pored svojih izuzetno multifunkcionalnih, lekovitih i zaštitnih svojstava, to je potpuno prirodan i obnovljiv resurs [9].

Jedno od najvažnijih svojstava, pored samih aktivnih supstanci, koje određeni kozmetički preparat mora da poseduje jeste i sposobnost njihovog dostavljanja do mesta na kojem vrše svoju funkciju. Imajući to u vidu, dr Wolfin ANTIOX SERUM čine i naučno potvrđeni „nosači“ aktivnih komponentni iz biljnih ulja semenki i etarskih ulja kao što su kukui i ulje lešnika.

2. Eksperimentalni deo

Za određivanje antioksidativne aktivnosti različitih supstanci i preparata postoje brojne eksperimentalne tehnike. U ovoj studiji, za evaluaciju antioksidativne aktivnosti dr Wolfin ANTIOX SERUM uljane mešavine korišćen je DPPH metod koji se zasniva na sposobnosti uzorka da hvata nastale slobodne DPPHradikale.

U tom procesu hvatanja radikala dolazi do obezbojavanja rastvora, što je proporcionalno prisutnim elektronima: veći stepen obezbojavanja označava veću redukcionu (tj. antioksidativnu) sposobnost. Kada se rastvor DPPH pomeša sa supstancom koja je donor vodonikovog atoma, povećava se količina redukovanog oblika (difenilpikrilhidrazil – nije radikal) i gubi se njegova ljubičasta boja (mada se očekuje da postoji preostala žuta boja koja potiče od pikril-grupe koja je još uvek prisutna) [10]. Ova aktivnost se izražava kao efektivna (EC50) ili inhibitorna koncentracija (IC50) – koncentracija jedinjenja koja redukuje apsorbanciju DPPH rastvora za 50% [11].

Testiranje Antiox seruma
Prikaz reultata testiranja Antiox seruma

Sam metod se sastoji u tome da je napravljen je rastvor DPPH  radikala u metanolu koncentracije 0.135 mM i koji pokazuje apsorbancu od 1.403. Test uzorak rastvoren je u pogodnom rastvaraču (DMSO) i serijom razblaženja dobili se odgovarajući radni rastvori koncentracije od 2 do 20mg/mL. U 1800 µl rastvora DPPH doda 200 µl ispitivanog rastvora, promućka se i ostavi da stoji 30 min u mraku na sobnoj temperaturi. Nakon toga se pomoću UV-Vis spektrofotometra određuje apsorbanca na talasnoj dužini 517 nm. Sve koncentracije rađene su u duplikatu.

Smanjenje apsorpcije DPPH se izražava u %, a izračunava se preko sledeće formule:

Stepen smanjenja apsorpcije,%= (A0-A1)A0*100

A0 – vrednost apsorpcije slepe probe;

A1 – srednja vrednost apsorpcije uzorka

3. Rezultati i diskusija

Promena u apsorpciji dobijena smanjenjem koncentracije DPPH radikala korišćena je za procenu antioksidativne sposobnosti dr Wolfin ANTIOX SERUM uljane mešavine. Na Slici 1 prikazane su zavisntosti procenta inhibicije od koncentracije ispitivanih uzoraka. Dobijeni rezultati prikazani su na Slici 1.

Prikaz testiranja Antiox seruma
Slika 1. Zavisnost procenta inhibicije DPPH∙ radikala u zavisnosti od koncentracije ulja
Bočice sa uljem za testiranje
Slika 2. Promena boje uzoraka dr WOLFIN ANTIOX uljane mešavine nakon 30 min

Tabela 1. Sposobnost hvatanja DPPH radikala pojedinačnih ulja koja ulaze u sastav, a i same dr Wolfin ANTIOX SERUM uljane mešavine pri koncentraciji od 20 mg/mL

UljeStepen inhibicije, %
Kukui ulje13,8
Lešnik ulje42,6
Ulje koštica grožđa14,3
Ulje brusnice60,7
Ulje maline29,8
dr Wolfin ANTIOX SERUM uljana mešavina83,5

Kao što se može videti sva pojedinačna ulja pokazuju manji stepen inhibicije slobodnih DPPH radikala, što ukazuje na superiornu antioksidativnu sposobnost dr Wolfin ANTIOX SERUM uljane mešavine.

4. Zaključak

Na osnovu rezultata prikazanih u ovom naučno-istraživačkom radu može se zaključiti da, iako pojedina ulja (ulje brusnice i lešnika) pojedinačno poseduju zadovoljavajuću antioksidativnu aktivnost, nesumnjiv je sinergističi efekat i povećanje sposobnosti hvatanja DPPH slobodnih radikala na preko 83 % u dr WOLFIN ANTIOX SERUM uljanoj mešavini.

Mešavina ulja dr WOLFIN ANTIOX SERUM može se primenjivati u okviru svakodnevne nege kože za antioksidativnu zaštitu.

5. Literatura

1. Ratz-Lyko A, Arct J, Pytkowska K, Methods for evaluation of cosmetic antioxidant capacity, Skin Res. Technol. 18 (2012) 421–430

2. Ray N, Farber D, Antioxidants and Skin Health, A publication by small molecules technologies, Inc.

3. Garavaglia J, Markoski MM, Oliveira A, Marcadenti A, Grape Seed Oil Compounds: Biological and Chemical Actions for Health, Nutr Metab Insights. 9 (2016) 59–64

4. Oomah D, Ladet S, Godfrey D, Liang, J, Girard B, Characteristics of raspberry (Rubus idaeus L.) seed oil, Food Chem. 69 (2000) 187–193

5. Shivananda Nayak B, Dan Ramdath D, Marshall JR, Isitor G, Xue S, Shi J. Wound-healing properties of the oils of Vitis vinifera and Vaccinium macrocarpon, Phytother Res. 8 (2011) 1201-1208.

6. Johnson BJ, Lin B, Bongard JE, Genus vaccinium: medicine, cosmetics, and coatings.. Recent Pat Biotechnol. 4(2) (2010) 112-24.

7. Makpol S, Abidin AZ, Sairin K, Mazlan M, Top GM, Ngah WZ, gamma-Tocotrienol prevents oxidative stress-induced telomere shortening in human fibroblasts derived from different aged individuals. Oxid Med Cell Longev. 3 (2010) 35-43.

8. Yap WN, Zaiden N, Xu CH, Chen A, Ong S, Teo V, Yap YL,  Gamma- and delta-tocotrienols inhibit skin melanin synthesis by suppressing constitutive and UV-induced tyrosinase activation, Pigment Cell Melanoma Res. 23 (2010) 688-92.

9. Kamatou GPP, Viljoen AM, A Review of the Application and Pharmacological Properties of a-Bisabolol and a-Bisabolol-Rich Oils, J. Am. Oil Chem. Soc. 87 (2010) 1–7

10. Akar Z, Küçük M, Doğan H, A new colorimetric DPPH• scavenging activity method with no need for a spectrophotometer applied on synthetic and natural antioxidants and medicinal herbs, J Enzyme Inhib. Med. Chem. 32 (2017) 640–647

11. Tirzitis G, Bartosz G, Determination of antiradical and antioxidant activity: basic principles and new insights, Acta Biochim Pol. 57 (2010) 139-42

dr Nevena Prlainović, docent,

Univerzitet u Beogradu


Share this post

Počnite da kucate i pritisnite Enter da biste pretražili

Korpa

Nema proizvoda u korpi.